Ağrı Tedavisinde Ozon Kullanımı

Ağrı insanı rahatsız eden nahoş bir duygudur. Nedeni ne olursa olsun mutlaka tedavi edilmelidir. Ağrı kesiciler kullanıldığında mide bağırsaklarda ülser, kanama, kalpte, karaciğer ve böbreklerde oluşan sıkıntılar nedeni ile insanlar ilaç kullanmaktan kaçınmaktan ve gittikçe daha doğal tedavilere yönelmekte ve doğal olarak etkili tedavilere de sahip çıkmaktadırlar. Ozon tedavisi doğal tedaviler bakımından bilimsel araştırmalara konu olmuş ve olumlu neticeleri kanıtlanmış tedaviler arasında yer almaktadır.

 Ozon kimyasal olarak üç oksijen molekülüne sahiptir. Elektriksel olarak yüksek enerjili bir oksijendir. Dünyanın ekolojik uyumunda koruyucu rolü iyi bilinmektedir. Hemen hemen yan etkileri olmayan güvenli bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Ağrı tedavisinde ozon kullanımı gittikçe güncel hale gelmektedir. Ozon hastalıklı dokulara oksijen temininde, dokunun oksijenlenmesine neden olmaktadır. Aynı zaman da ağrının oluşmasına katkı sağlayan aracılık eden farklı enflamasyon maddelerinin oluşumunu azaltır. Ve bunlara karşı tedavi edici bir etki oluşturur.

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği ağrıyı şöyle tarif etmektedir;Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleri ile ilgili duyusal hoş olmayan bir duyudur. Ağrı duyusu kişiseldir.  Birisi diğerinin ağrısını duymaz. Ağrı akut ve kronik olarak iki temelde ele alınır.

Akut Ağrı: Herhangi bir düşme, çarpma, kesilme, çizilme sonucu hissettiğimiz o anda olan anlık ağrıdır. Ve bu tür ağrılar genellikle geçicidir.

Kronik Ağrı: Bir insanda 3 veya 6 aydan fazla süren bir ağrı söz konusu ise bu kronik yani geçmeyen ağrı sınıfına girer. Hasta sadece ağrı yakınması değil uyku düzeninin bozulması ve psikolojik, moral bozukluğu olarak da rahatsızlığını ifade eder. Kronik ağrı dünyada milyonlarca insanı etkileyerek onlara fiziksel ve duygusal işlevselliklerini azaltıp, mesleklerindeki kapasitelerini ve yaşam kalitelerini etkilemekte bozmaktadır. Yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile kronik ağrı mutlaka kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Avrupa’nın 16 ülkesini kapsayan bir araştırmada, orta ile şiddetli yoğunluk arasında değişik düzeylerde hissedilen kronik ağrı probleminin erişkinlerin %19 görüldüğü, sosyal ve iş yaşam kalitelerini ciddi oranda etkilediği tesbit

edilmiştir. Aynı çalışmada kronik ağrısı olan fertlerin çok

azının ağrı uzmanlarınca (%2) tedavi edildiği, hemen hemen

yarısının yetersiz ağrı tedavisi gördükleri ortaya çıkmıştır.

Kronik ağrı tedavisi avrupa ülkelerinde büyük bir sağlık

Sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ağrıların %90 ‘ı kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılar olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda ağrılar daha çok; boyun, omuz, kollar da (%30.2), bel ağrısı (23.2) hissedilmekte idi. Kronik ağrılar en sık 50-59 yaşları arasında görülürken  

Gençlerin dörtte birinde de kronik ağrı sorunu bulunmaktadır. Ağrısı olanların %13 ' ünde günlük fonksiyonel kapasitelerinde azalmalar tesbit edilmiştir. Yani ağrı ile birlikte fonksiyonlarda da bir azalma söz konusu idi.

 

Türkiyede yapılan bir araştırmada ise durum şöyle tesbit

edilmiş ; Erişkinlerin % 63 ü ağrı çekmektedir. Kadınların,

kentte ve batı bölgesinde yaşayanların ağrıları daha fazla olup, ağrı yaş arttıkça artmakta idi. Mevcut ağrıların yaklaşık yarısı hemen her gün görülmekte (% 45), dörtte biri (% 25) 4-12 saat sürmekte, % 25’i ise dayanılmaz ağrılar şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Yine ağrıların % 75’i kronik ağrıdır. Kronik ağrılarda, Batı ve Orta Anadolu'da, kentte, 35-44 yaş grubunda, kadınlarda daha fazla idi. Ağrılar sırası ile baş (% 35), bel (% 15), bacaklarda (% 13) ve batın bölgesidir.

Baş bölgesinin ağrıları kadınlarda, kentlilerde, Batı ve Orta Anadolu'da yaşayanlarda daha sıklıkla görülür iken, bacak ağrıları erkeklerde ve kırsal bölgede yaşayanlarda görülmektedir.

Genel hatları itibari ile dünyada ve Türkiye’de ağrı çeken insanların durumlarının özeti böyle idi. Buradan anlamamız gereken özellikle geçmeyen ağrıların ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması ve tedavisi edilmesi gerekliliğidir. Ancak tedavi maliyetlerinin yüksekliği ve ağrı tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımında ciddi yan etkilerin görülmesi insanları ilaçlardan uzak durmaya ve doğala doğru meyletmelerine neden olmaktadır. Ozon tedavisi doğal ve de etkili olması gibi özelliklerinden dolayı ağrı tedavisi ile uğraşan hekimlerin kurtarıcısı olmuş hastalarına daha faydalı uygulamalar yapma olanağını sağlamıştır.

 

 

Ağrıların giderilmesi için Ozon Terapi

Ağrı tedavisinde ozon, farklı biyolojik etkilerinin bir sonucu olarak ağrının birçok çeşidinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle 2000 yıllarından sonra ozon tedavisinin ağrı tedavisinde kullanımına dair tıbbi literatürdeki artış, klinisyenlerin dikkatini ozonun ağrı tedavisinde tek başına ya da diğer tedavilerle birlikte kullanımına yöneltmiştir. Bel boyun fıtıklarının tedavisi için sadece fıtığa neden olan diskin içine veya sinir dokusu çevresine ya da omurgaların etrafındaki kaslara uygulanan ozon enjeksiyonu konusunda 117 makale

tıp literatüründe yerini almıştır.

Ozon, ağrı tedavisinde tek başına kullanıldığı gibi kombinasyon tedavileri şeklinde de kullanılmaktadır.

 

Ozon Hangi Ağrılarda Etkili:

 • Bel boyun fıtıkları
 • Damar hastalıkları ve bunlara bağlı ağrılar
 • Kas-Eklem rahatsızlıklarına bağlı ağrılar
 • Romatizma ve kireçlenme ağrıları
 • Nöropatik ağrılar, özellikle diyabet hastalarında görülen ağrılar
 • Kronik enflamatuar ve dejeneratif hastalılara bağlı ağrılar, osteoartritlerde
 • Migren ve diğer baş ağrıları
 • Kronik yorgunluk, fibromyalji sendromunda
 • Ağrılı seyreden bazı kan hastalıklarında
 • Stres ve psikojenik nedenlere bağlı ağrılarda
 • Tedavilere bağlı oluşan ağrılarda (radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına bağlı)

 

Ozon Ağrıyı Nasıl Giderir?

Konunun bu yönü bilimsel yaklaşımların anlatılmasını içerdiğinden pratik olarak ifadesi güç olmaktadır, burada bilinmesi gereken ana şikayetin ağrı olduğu bir çok durumda ozonun; ağrının giderilmesi, yada azaltılmasında ciddi katkısı olduğunun bilinmesidir.

 

Bilimsel olarak Ozon, ağrı oluşturan maddeler (medyatörleri) ile 2 bağımsız mekanizma ile etkileşime girmektedir.

 • kısa süreli mekanizma: burada biyomoleküller üzerine direkt oksidasyon cevabı oluştururarak kısa süreli etki arkasından
 • uzun süreli mekanizma: burada antioksidan yolakların aktive edilmesi ile etkiler ortaya çıkmaktadır.

 

Ozon aynı zamanda hücre zarından geçişleri kontrol ederek ağrı kesici etkiler oluşturur. Doğal morfin sistemini uyarmakta ağrılar azalmaktadır aynı zamanda ağrı refleksleri de düzelmektedir. Ozonun sinir fonksiyonlarını iyileştirici özellikleri de kanıtlanmıştır.

 

Ozon Ağrı tedavisi olarak hangi yollardan uygulanır?

En sık uygulanan yöntemler

 • Bel boyun fıtıklarında direk fıtık nedeni olan  disk dokusu içerisine görüntüleme sistemi eşliğinde gaz olarak enjekte edilir. Fıtık küçülür, ağrı gider
 • Diz eklemi içerisine direk ozon gazı verilir, diğer eklemlerin içlerine de verilir.
 • Cilt altına minik enjeksiyonlar şeklinde
 • Ağrılı bölgelere direk gaz şeklinde enjeksiyonlar ile
 • Ozon yağı (wellozone) ozonlanmış soğuk sıkma zeytinyağı: Bu şekli tüm ağrı türlerinde haricen ağrı olan adale , eklem ve diğer yerlere uygulanır. Etkili ve doğal bir yoldur.
 • Major yöntem: bir miktar kanın vakumlu şişelere otomatik olarak alınması ozonlanması ve tekrar hastaya geri verilmesi şeklindeki uygulamadır.
 • Epidural alana ozon uygulaması Şeklinde klinikte uygulanmaktadır.

 

Ozon yağıher zaman her yerde vücudunuza uygulayabileceğiniz sadece ağrı tedavisinde değil başka başka bir çok konuda örneğin, cildin beslenmesi, pürüzsüzleştirilmesinde, ciltte oluşan yara bere çizik, çatlak gibi durumların tedavisinde, sinek ısırması, güneş yanıkları, çarpmalara bağlı ödem, şişliklerde, kaşıntılı durumlarda güvenle kullanabileceğiniz doğal bir maddedir.

 

 

Sonuç olarak ağrı tedavisinde ozon:

1- Yan etkisi yok denecek kadar az

2- özellikle bel boyun fıtıklarında güvenilir ve etkin tedavi olanakları sağlayan

3- Yaşlı hastaların eklem problemlerine bağlı ağrı sağaltımında faydalı

4- Oksidatif stresin yol açtığı kabullenilen dejeneratif ve kronik hastalıkların ve bunlara bağlı ağrıların sağaltımında katkılar sağlayan

5- Damarsal patolojilere bağlı süreçlerin ve bu patolojilerle ilintili ağrıların tedavisinde

6- Diğer tedavi uygulamaları ile klinik ve teknik olarak uyumlu

7- Daha sonra eğer cerrahi gerekli ise bu duruma engel teşkil etmeyen bir tedavidir.

Ozon Tedavileri

Bu sitede, alışverişlerinize ait ödemenizi "kapıda ödeme" yöntemi ile ürün tesliminde yapabileceğiniz gibi, dilerseniz SSL güvencesi altında kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bilgileriniz 3. kişi ve kurumlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır. Tüm işlemler 256 bit şifrelenerek ve doğrudan bankanız aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ürünlerin teslim süreleri bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak 1-2 iş günüdür.